מגילת אסתר

סוד האהבה בין המלך למלכה

שאלות: א. כיצד ייתכן שאחשורוש שהפסיד אישה אחת (ושתי), לא בירר קצת על אשתו החדשה, ונתן לה שלא להגיד מאיזה עם היא ומאיזו משפחה היא? ב. כיצד אחשורוש לא יודע שמרדכי הוא בן זוגה של אסתר (או לפחות שהוא הדוד שלה), הרי הוא מתהלך שם יום יום, ובוודאי אנשים הלשינו וסיפרו על הקשרים ביניהם? ג. מדוע נדדה שנתו של המלך באותו לילה? ד. כיצד ייתכן שהמן שהיה ידידו הטוב של המלך, בלילה אחד הפך להיות השנוא הגדול של המלך? ה. מדוע אחשורוש האשים את המן באונס המלכה, כשהוא בסה"כ התחנן על חייו?

הרב הלל מרצבך | אדר תשע"ב