מגילת אסתר

להקדים רפואה למכה

מהו המסר לדורות שניתן ללמוד מן המגילה? תשובה לשאלה זו דרך עיון בדברי חז"ל על המגילה.

הרב משה אליה | ה' אדר ב' התשס"ה