מגילת אסתר

יסודות הנצח במגילת אסתר

מה צפון בנצחיותה של מגילה אסתר, מה חזון העתיד הגנוז בה ובימי הפורים לאחרית הימים.

הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל