בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
16 שיעורים
  undefined
  1:09
  מגילת אסתר

  איך נוצר חג הפורים?

  הגמרא בתחילת מסכת מגילה מביאה שני לימודים מהפס' לריבוי הימים של קריאת המגילה. במבט ראשוני נראה שהפס' יצאו מהקשרם. כשנעיין בתהליך היווצרות החג במגילה נראה שישנם חמישה שלבים בקבלת תקנת החג. ישנן שתי איגרות שמופיעות בשלבים אלו, איגרת מרדכי ואיגרת אסתר. איגרות דומות אך שונות מאוד זו מזו. כל אחד מהלימודים לקוח מאיגרת אחרת, ושואב מאופי האיגרת ועניינה. כשנדייק בדברים נראה את ההיגיון המוכרח שבלימודי הגמרא.

  הרב שמעון קליין | ו' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  מגילת אסתר

  "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 14)

  סוף פרק ו' אחשוורוש בוחן את המן ("מה לעשות") והמן בתשובתו מוכיח שמחשבותיו נתונות רק בעצמו. המן החשוב בשרי המלך מרכיב את מרדכי "אם מזרע היהודים מרדכי" - מרדכי מתגלה כיהודי המחובר לשרשו ואין להמן סיכוי נגדו

  הרב שמעון קליין | כ"ד אדר תשע"ג
  undefined
  1:02
  מגילת אסתר

  "בלילה ההוא נדדה שנת המלך"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 13)

  סקירת דמותו של כורש. שנת המלך נודדת וקוראים לפניו בספר דברי הימים. המן עומד בחצר והמלך בוחן אותו.

  הרב שמעון קליין | י"ז אדר תשע"ג
  undefined
  58 דק'
  מגילת אסתר

  "וכל זה איננו שווה לי"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 12)

  פרק ה'- המן יוצא מן המשתה ומתמלא חימה בראותו את מרדכי . המן מתאר את עשרו ורוב בניו ומקבל עצה "מלטפת" מזרש אשתו- בניית העץ.

  הרב שמעון קליין | ג' אדר תשע"ג
  undefined
  1:05
  מגילת אסתר

  "עד חצי המלכות ינתן לך"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 11)

  פרק ה'- אסתר לובשת מלכות ובכך מגלה את אופיה העצמי, המלך בתגובה מציע לה נטילה שוויונית במלכות. אסתר מזמינה את המלך והמן למשתה היין

  הרב שמעון קליין | כ"ו שבט תשע"ג
  undefined
  1:03
  מגילת אסתר

  "לך כנוס את כל היהודים"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 10)

  סיום פרק ד' - חידת זהותו של התנ"ך. סיום השיח בין אסתר ומרדכי, וקבלת השליחות ע"י אסתר

  הרב שמעון קליין | י"ט שבט תשע"ג
  undefined
  1:02
  מגילת אסתר

  חלחלתה של אסתר

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 9)

  הקרבה ששררה בין מרדכי לאסתר אינה קיימת עוד בעקבות מעשה מרדכי.

  הרב שמעון קליין | י"ב שבט תשע"ג
  undefined
  55 דק'
  מגילת אסתר

  "ויקרע מרדכי את בגדיו"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 8)

  דברי האמוראים על מעשי מרדכי. תחילת פרק ד' - תגובת מרדכי ואסתר לגזירת המן

  הרב שמעון קליין | ה' שבט תשע"ג
  undefined
  1:05
  מגילת אסתר

  "ויבקש המן להשמיד את כל היהודים"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 7)

  פרק ג' מרדכי אינו משתחווה להמן כי הוא יהודי. המן מבקש לשלוח יד בכל היהודים. האצלת סמכויות המלך להמן.

  הרב שמעון קליין | כ' טבת תשע"ג
  undefined
  1:09
  מגילת אסתר

  התמודדות אחשוורש עם החששות ממרד

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 6)

  חששות אחשוורוש ממרד עתידי, והפתרון - גידול המן מעל שאר השרים.

  הרב שמעון קליין | יג' טבת תשע"ג
  undefined
  1:01
  מגילת אסתר

  "ובהקבץ בתולות שנית"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 5)

  סיום פרק ב' (פס' י"ח-כ"ג). התנהגות מרדכי ואסתר לאחר בחירת אסתר

  הרב שמעון קליין | ו' טבת תשע"ג
  undefined
  56 דק'
  מגילת אסתר

  "ותלקח אסתר אל בית המלך"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 4)

  הצגת דמותו של מרדכי. לקיחת אסתר ושאר הנערות אל בית המלך

  הרב שמעון קליין | כ"א כסליו תשע"ג
  undefined
  1:00
  מגילת אסתר

  מעמד האשה בתקופת המגילה

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 3)

  סיום פרק א', תחילת פרק ב'

  הרב שמעון קליין | ז' כסליו תשע"ג
  undefined
  1:01
  מגילת אסתר

  "ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 2)

  מעשה ושתי ועונשה. כמה מילים כל דרכי לימוד התנ"ך והמדרש.

  הרב שמעון קליין | ז' כסליו תשע"ג
  undefined
  1:00
  מגילת אסתר

  שיעור פתיחה למגילה - "כשבת המלך אחשוורוש"

  דברי שלום ואמת - מגילת אסתר עיון והקשבה (שיעור 1)

  הסבר על סגנון הלימוד בשיעורים. תחילת שלטונו של אחשוורוש, תיאור משתה אחשוורוש ומטרתו.

  הרב שמעון קליין | כט' חשוון תשע"ג
  undefined
  מגילת אסתר

  למשמעות ההסתר במגילת אסתר

  ישנן פרשיות רבות במקרא שניתן, לכאורה, להסבירן בדרך הטבע, ולימדתנו בהן התורה אמונה מהי, ובמגילה אנו לא רק חשים בחסרון מבט זה, אלא אף בהעדר מכוון של הזכרת שם-שמים ואף במקומות בהם מתבקש בדבר ביותר. מדוע?

  הרב שמעון קליין | אדר התשנ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il