מגילת אסתר

אומן את הדסה

היהדות לא רואה את היחס להורים כקשר דם או זכות קניינית, אלא כקשר של זהות והמשכיות של המשפחה המצומצמת ומשפחת עם ישראל כולה. כך צריך להבין גם את סיפורה של אסתר, שגדלה בלי אב ביולוגי, אך עם קשר זהות אמיץ למשפחתה ולעמה.

הרב עזריאל אריאל | אדר ב תשפ"ב