מגילת אסתר

משפט ושתי

מדרש רבה על מגילת אסתר

כל המהלך של הריגת ושתי, אף שנראה מבולבל ביותר ובלי שום סיבה הגיונית, כולו שייך למהלך אלוקי של הריגת עמלק ושיבה לא"י.

הרב עידו יעקובי | ו' אדר תשס"ט