בימה תורנית

שירות לאומי כן או לא?

האם ללכת לשירות לאומי או ללמוד? ואם כן, מהם התנאים?

רבנים שונים | ג' בכסלו תשס"ז