מגילת רות

רות ושיר השירים

השוואת תכניהן של מגילות רות ושיר-השירים ובחינת דרכיהן של רות והרעייה, מגלה לכאורה, שהן רחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב ומסמנות כיוונים שונים לחלוטין... אפשר לראות בשיר-השירים מצב של אירוסין ובמגילת רות נישואין.

הרב יגאל אריאל | א' מרחשוון תשס"ב