ויקרא

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | אדר תשס"ט