הלכות בין אדם לחברו

העברת ביקורת על ת"חים בתורת הרב זצ"ל

ע"פ דברי הגמ' שעקביא בן מהללאל היה מיוחד בחכמה, טהרת לב, ויראת שמיים, מסביר הרב זצ"ל שכשבאים לבקר ת"חים, הרבה פעמים הביקורת היא פקפוק באחד משלושת הפרמטרים האלה. וכמעט תמיד הביקורת לא מוצדקת. אחד הדברים המרכזיים שצריך להתחזק בו הוא טהרת הלב לפני מתיחת ביקורת על אדם אחר.

הרב עידו יעקובי | ט שבט תשפ"ב