תשעה באב

אבל העבר או פעולה לעתיד?

הרב נתנאל יוסיפון | אב תשע"ח