תשעה באב

תוכחה שתפקידה לרומם נקודת החזון שבתוך החורבן

ראשי פרקים: נאומו הגדול של משה לפני הסתלקותו  המוצא והיעד - שני הדברים חשובים לנו  ניצוצי משה רבנו מתנוצצים בכל דור  'להוכיח את' ו'להוכיח ל'  פתיחת ערוצי התפילה וסתימת פי המקטרגים  תפקידו של מנהיג להרים את המבט הישראלי  משה רבנו רמז בדבריו לכל החורבנות והגלויות  אליהו הנביא עתיד להיות המתורגמן של משה  מה קרה בחורב?  הר סיני - הבנה שכלית, ארץ ישראל - קנין הלב  תרצי או לא תרצי, הרי את מקודשת לי!  שבת חזון או שבת איכה  סעודה מפסקת בתשעה באב שחל בשבת

הרב שמעון כהן | ח' אב תשע"ה