ענינו של יום

עיצומו של יום מכפר

למה זוכים לכפרה ביום כיפור גם בלי לעשות תשובה?

הרב יוסי יזדי בדברי חיזוק ליום כיפור. מה זה אומר שעיצומו של יום מכפר?

הרב יוסף נווה | תשרי תש"פ