עשרת ימי תשובה

את פניך ה' אבקש

הרב יוסף כרמל | התשס"ג