עשרת ימי תשובה

אתערותא דלעילא בעבודת הימים הנוראים

ליקוטי תורה - פרשת כי תבוא

ליקוטי תורה - פרשת כי תבוא

הרב יהודה מלמד | ט"ז אלול תשע"א