עשרת ימי תשובה

מהי תשובה שלימה

לקראת שבת שובה

התשובה היא מעיין הטהרה של האדם שטובל בה בכל כוחו וליבו, ומיטהר ונהיה דבק לגמרי בהקב"ה, ולכן בעל תשובה משנה את שמו משום שלאחר התשובה השלמה האדם אינו אותו אדם.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ד' תשרי תשס"ו