ארבעת המינים והלכותיהם

הלכות ארבעת המינים

הלכות ארבעת המינים ודיניהם.

הרה"ג דוב ליאור | תשרי תשס"ט