ארבעת המינים והלכותיהם

ברכת נטילת לולב

בדין- מצוות מעכבות זו את זו. אדם נטל את ארבעת המינים זה אחר זה והפסיק בין נטילת הלולב לאתרוג, מה יעשה?

הרב יוסף אפריון | י"ג תשרי תשפ"א