אמור

השמחה והדמיון שבארבעת המינים

מה המשמעות לכך שאנו נוטלים את ארבעת המינים בחג הסוכות?

הרב אביחי קצין | אייר תשס"ט