בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
3 שיעורים
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  ד - ארבעת המינים

  א - מצוות ארבעת המינים. ב - ארבעת המינים מבטאים את אחדות ישראל. ג - רמזים נוספים בארבעת המינים. ד - כללי הפסולים. ה – לולב. ו - נחלקה התיומת. ז - דיני הלולב ושיעורו ודין לולב קנרי. ח – הדס. ט – ערבה. י - אתרוג מורכב ודין הפיטם. יא - חסרון וכתמים. יב - מדיני האתרוג. יג - שאול וגזול. יד - הידור מצווה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ח
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  נטילת לולב

  א - זמן המצווה. ב - איגוד המינים. ג - סדר נטילת הלולב וברכתו. ד - צורת הנענועים. ה - היכן מנענעים. ו - נשים וקטנים בלולב. ז - שמירת ארבעת המינים. ח - דין מוקצה בארבעת המינים. ט - מנהג ההקפות במקדש. י - מנהג ההקפות כיום.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ח
  undefined
  ארבעת המינים והלכותיהם

  כפרה מתוך אחדות ישראל

  במצוות ארבעת המינים רמוז שעיקר הכפרה תלוי בהיותנו חלק מכלל ישראל * היהודים המשולים לאתרוג יש בהם תורה ומעשים טובים, אך לא בשלמות * יהודי הלולב שקדנים בלימוד תורה וממעטים במעשים טובים * צורת הלולב והלכותיו מבטאות את אחדות עם ישראל, ההכרחית ללימוד תורה * ההדס מבטא מעשים טובים המגלים את הקדושה בעולם * בערבה אין טעם או ריח, אבל יש בה עוצמה של צמיחה וחיוניות * מדוע המשילו חכמינו את רחל אמנו ויוסף הצדיק לערבה

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il