ארבעת המינים והלכותיהם

ערבי נחל

מה עניין הערבה בחג הסוכות? מדוע דווקא בחג הסוכות יש צורך לאגוד את כל הסוגים השונים הקיימים בעם ישראל ולא עושים זאת בשאר הרגלים או החגים?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ד