הסוכה והלכותיה

גדרי מצוות ישיבה בסוכה

שני פסוקים מלמדים אותנו על גדרי מצוות ישיבה בסוכה – "בסוכות תשבו שבעת ימים", ו"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות". על ידי שימת הלב להלכה המיוחדת שנלמדת מכל אחד משני הפסוקים הללו, מתבארות מספר הלכות.

הרב חיים כץ | סוכות תשס"ג