הסוכה והלכותיה

מהות הסוכה בה ישבו בני ישראל

מהות הסוכה בה ישבו בני ישראל

הרב יצחק בן יוסף | י"ב תשרי תשפ"ג