הסוכה והלכותיה

טעמי מצוות סוכה

בהבנת טעמם של רבי אליעזר- זכר לענני הכבוד, ורבי עקיבא- זכר לסוכות ממש.

הרב נתנאל איל | י"ג תשרי תשפ"א