נושאים שונים

דעת בקנייני חליפין ואגב

השיעור הועבר בביקור של הרב בארה"ק, בבית המדרש של ישיבת בית אל.

הרה"ג צבי שכטר | י"ט שבט תשס"ג