נושאים שונים

מזכירין יציאת מצרים בלילות

מכתב 17 למגורשי גוש קטיף

שעת היציאה משעבוד מלכויות, ה"קושיות" והקשיים הם בתחום אחר. הכל הולך כביכול יותר מדי טוב. עד כדי כך, שאלו המובילים את היציאה הזאת לא חשים כלל וכלל שהם חבים את המצב החדש לבורא עולם.

הרב אברהם אבא וינגורט | אסרו חג שבועות תשס"ז