נושאים שונים

ספק דאורייתא לחומרא- מדאורייתא או מדרבנן

-הדין באדם המסופק אם בירך ברכת המזון, וילדו טוען שבירך- האם נאמן? תלוי בחקירה אם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא או מדרבנן. - כיצד פוסקים הלכה? סיפורים ממרן הגר"ע יוסף שליט"א - התעוררות לחשיבות ידע רחב בהלכה ולא רק סברות

הראשל"צ הרב יצחק יוסף | כ' אדר תשע"ב