נושאים שונים

הטמעת התורה והגמרא בנו

דרכי לימוד הגמרא

המטרה בלימוד - להפוך את הנלמד לחלק מהחשיבה האינסטנקטיבית. שני חלקים בלימוד - הכרת המציאות והבנת הטעות

הרב נחשון רבינשטיין | כ' תמוז התשע"ב