הדף היומי

מהות הברכה - שיחה לסיום הש"ס

הרב שבתי סבתו | אדר א' התשס"ה