נושאים שונים

מדוע קידושין לא תופסים באשת איש

דעת הפני יהושע והאבני מילואים

מדוע לא תופסים קידושין באשת איש, משום איסור כרת או משום שכבר מקודשת לאחר

הרה"ג משה דימנטמן | כ' תמוז התשע"ב