בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
144 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  מאמרי הראי"ה - הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

  הרעיון של נס פך השמן

  מאמרי הראי"ה מאמר "פך השמן"

  הסברו של מרן הרב זצ"ל לרעיון העומד מאחורי נס פך השמן: הפך הקטן מבטא את הנקודה הפנימית שבכל יהודי, וגם אם הינה טמונה וגנוזה, סופה לצאת. אך ישנו חשש שאם הפך ישאר בקטנותו=האמונה תשאר רק בלבבות ולא תתגלה בחוץ כיצד תוכל להחזיק מעמד, והרי כל שטף החיים ישטפוה? תשובתו של מרן הרב זצ"ל שזה הפלא שעשה הקב"ה שנשמת האומה לא תנוח ולא תשקוט עד אשר תלבה ותגלה את הניצוץ האלוהי הטמון בתוכה ותשיב את את לב ישראל לאביהם שבשמים. והנס שנעשה בפך השמן אע"פ שהאומה לא היתה מוכנה באותו זמן שיתפשט בם אור האמונה עשה הקב"ה נס אשר האמונה נאחזה באומה עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א טבת התשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  הגאולה בשליטה על הארץ

  הרמב"ם על חנוכה מדגיש את השליטה היהודית על ארץ ישראל, ייתכן גלות בארץ, כשאין שליטה יהודית שהרי גלות יוון היא אחת מארבע גלויות

  הרב חיים כץ | כ"ט כסלו תשפ"ד
  undefined
  10 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  כוחה של הודאה

  בכוחה של הודאה על העתיד לבוא להענות כתפילה ובקשה על העתיד שלנו, ראינו את זה במלחמה של חנוכה ובעז"ה נראה זאת גם בגאולה העתידית.

  הרב משה מאיר אבינר | א' טבת תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  חיבור החוץ והפנים בחנוכה

  המנורה עניינה להופיע ולגלות את האור הפנימי של ארון הברית, וכנגד התפיסה היוונית זהו סודם של ישראל - חיבור החיים החיצוניים עם הקודש הפנימי. ואכן, בימי הבית השני נתרוממה יותר ויותר תורה שבעל פה, שזהו עניינה. נקודה זאת מתבטאת בחג החנוכה, ובפרט בנרות החנוכה.

  הרב אליהו ברין | א' טבת תשפ"ד
  undefined
  7 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  הופעת עם ישראל - נר שלישי של חנוכה

  המהר"ל פותח בהבנת ארבע מלכויות, יש מלכויות שעניינם לפגוע בישראל, המהר"ל מסביר שההופעה של עם ישראל יוצאת מההתנגדות של האומות, ההתנגדות של האומות יוצרת את ההתעוררות של עמ"י. גם עכשיו ניתן לראות שמתוך הרשעות של אומות העולם האור של ישראל מתגלה

  הרב עידו יעקובי | כ"ו כסלו תשפד
  undefined
  59 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  מהו נס חנוכה?

  מפורסמת קושיית הב"י מהו הנס שאיר ביום הראשון של חנוכה, והרב מבאר בזה שני סוגי הידור ומעלות שיש בעם ישראל.

  הרב משה בר ציון | כ"ה כסלו תשפ"ד
  undefined
  9 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  בימים ההם בזמן הזה

  בימי החשמונאים ניסו היונים לנגוע בנקודה המהותית לעם ישראל, וגרמו בכך להתעוררות דווקא בנקודות אלו. וכמו אז גם היום האתגרים מובילי ומעוררים להתעוררות לאומית, וגם עכשיו אנחנו ננצח בעז"ה.

  הרב אליהו ברין | כ"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  ניצחון המכבים - נס טבעי?

  יש המסבירים שמציינים בחנוכ את נס פך השמן ולא את נס המלחמה - כי אין אומרים הלל על נס טבעי. ונשאלת השאלה וכי "מעטים מול רבים" זה נס טבעי? אלא שכאשר עמ"י בטוחים בה' יתברך אז הניצחון הוא ההנהגה הטבעית.

  הרב נתנאל איל | כ"ט כסלו תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  חכמה בגויים תאמין?!

  עין איה שבת פרק ב' פסקה י"א

  כשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל. בחנוכה נפגשות שתי תרבויות, תרבות ישראל ותרבות הגויים. ברגע שתרבות הגויים נכנסת לתרבות של עם ישראל היא נוגעת בכל חלק ומטמאת אותו. אמנם יש דברים שאפשר ללמוד מן הגויים אך צריך לשים לב טוב מה לוקחים מהם ומה לא לוקחים.

  הרב משה גנץ | כ"ג כסלו תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  חנוכה - מה שמעבר

  עין איה שבת א פרק ב' פסקה ט -י

  חג חנוכה אורך שמונה ימים על מנת לבטא את מה שמעבר. בחנוכה ההצלה היתה רוחנית ולכן אסור להספיד בהם ואסור להתענות.

  הרב משה גנץ | ט"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  למה החלקתי על בננה?

  עין איה שבת א פרק ב' פסקה ח'

  הקב"ה לא מתגלה אלינו רק דרך ניסים, אלא גם דרך הטבע שהוא קבוע.

  הרב משה גנץ | ט' כסלו תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  עין אי"ה - הרב משה גנץ

  תיקון העולם - עם ישראל בתפארתו

  עין איה שבת א פרק ב' פסקה ז'

  האידיאל שלנו הוא לתקן ולרומם את העולם ואהבת ישראל היא האמצעי לכך. בתיקון העולם האיכות חשודה יותר מן הכמות, ובעם ישראל יש את הכוחות לייצר עולם מתוקן. המאבק שלנו מול היוניים הוא נקודת ציון משמעותית בדרך לתיקון עולם.

  הרב משה גנץ | ב' כסלו תשפ"ד
  undefined
  14 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  תאמין בעצמך!

  נס חנוכה התחיל ממשפחה אחת, וכמוהו גם הישיבות, הציונות, ההתיישבות, ועוד| יש לכם המון כח, לכל אחד ואחד מכם. תאמינו בזה, ומתוך כך תצאו ותפעלו במציאות!

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' טבת תשפ"ג
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  הלכות שבת חנוכה

  בערב שבת חנוכה יש להכין את הנרות כדי שיספיקו לכשעה ורבע, ואם עשה כן אף שכבו קודם הזמן יצא ידי חובה , כשמדליקים בבית הכנסת את הנרות יש להקפיד שיהיו עשרה, ולעניין זה גם נשים וילדים עולים למניין , בשנות הגלות נשכח היסוד הלאומי שהתגלה בהתקוממות החשמונאים, והודגש בעיקר הצד הניסי. עלינו מוטל לתקן זאת כי בלי הלאומיות גם התורה מתמעטת.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשפ"ג
  undefined
  2 דק'
  קצרים למועדים

  חנוכה הכשרת כלי הזוגיות

  הרב משה ברלינר, יועץ זוגי העוסק בתחום שנים רבות, עם רעיון קצר לחנוכה, על הקשר בין חנוכת הבית הכללית לחנוכת הבית הפרטית.

  הרב משה ברלינר | כסלו תשפ"ג
  undefined
  עיונים בעניני חנוכה

  מצוות נר חנוכה – חובת גברא, או חובת הבית

  הרב אבישי נתן מייטליס | כח כסלו תשפ"ג
  undefined
  55 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  תקנות חנוכה

  ביאור שיטת הרוגוצ'ובר בטעם הדלקת נר חנוכה ע"פ הרמב"ם.

  הרב ישראל רוזנברג | כ"ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  58 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  סמכויות מנהיגי ישראל

  בירור מקור סמכויות מנהיגי ישראל בימינו: האם מדין 'דינא דמלכותא דינא', מדין 'שבעת טובי העיר' או שמא מדין 'מלך'? שיטתו ההלכתית המיוחדת של מרן הרב קוק זצ"ל.

  הרב פרופ' נריה גוטל | כ"ו כסלו תשפ"ג
  undefined
  1:02
  עיונים בעניני חנוכה

  מקום הדלקת הנרות - בבית או בחוץ?

  מחלוקת הרב יהושע מנחם אהרנברג והרב יוסף שלום אלישיב בעניין הדלקת נרות חנוכה בתוך הבית בימינו. מהו התוקף של תקנות חז"ל? האם ניתן לבטל תקנות? האם ניתן להדליק נרות חנוכה בתוך אקווריום?

  הרה"ג שלמה דיכובסקי | כ"ה כסלו תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  המלחמה עקרונית בין ישראל ליוון

  עניינה המרכזי של כל אחת מארבע המלכויות, תפקידם ומלחמתם בדרכו של עם ישראל , תוך התמקדות בכוחה של חוכמת יוון והתמודדות היהודים כנגדה. לאור ספר "נר מצווה" של המהר"ל.

  הרב יוחאי פרלמן | כ"ד כסלו תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il