בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
91 שיעורים
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  נזיר קדוש מבטן

  פרק יג

  נקודות שדורשות התבוננות , לו חפץ ה' להמיתנו לא הראנו את כל אלה , מחלוקת בין מנוח לאשתו , נביא ה' או מלאך אלקי , חפץ ה' ביד שמשון יצלח , בחירת ה' בשמשון איננה בשל מעשיו או מפני ייחוסו , כוונתם של שמשון ושלמה , מנוח היה גלגול של נח , חוללה הברית שכרת אברהם עם אבימלך , אשת מנוח נהגה כבוד בבעלה , אי קיום עלול לעלות בחיי הנער , אמו של שמשון הסתירה את ייעודו מפני הפלשתים , ההקרבה בבמה בהוראת שעה

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  שמשון ממשפחת הדני

  פרק יג

  דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל , שבט דן - כמיוחד שבשבטים , לישועתך קיויתי ה' , יעקב היה סבור ששמשון הוא מלך המשיח , מנוח אבי שמשון היה שקול כל"א צדיקים  מנוח מדן ואשתו מיהודה , אבצן לא הזמין את מנוח , שבט דן נדבק לשבט יהודה , עיקר מעלתו של שמשון היתה במדרגתו הרוחנית , שבט דן - הירוד שבשבטים , עוצמה מעשית לצד שאיפות קדושות

  הרב שמעון כהן | סיון תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  היחס הנכון לגדולי האומה המופיעים בתנ"ך

  שופטים פרק י"ג

  שופטים פרק י"ג

  הרב שמעון כהן | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  40 שנה ביד פלישתים

  מפי כהן

  הפלשתים התעוררו / חטא חם בן נח / צאצאי חם - שטופים בעריות / חם בן נח לא שלט ביצרו / מידת צניעותו של עם ה' / המצרים שטופי זימה וישראל שמורים וגדורים / הפלשתים הם תוצר של קלקול מוסרי / סוגיית המשפחה / תרבות של צחוק וליצנות / הכח המתנגד למלכות ישראל בארץ ישראל

  הרב שמעון כהן | ט' אדר תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  אבצן זה בועז

  ספר שופטים פרק י"ב

  שלושה שופטים - אבצן, אילון ועבדון / אבצן - אב צאן / אבצן לא הזמין את מנוח / שתי הדרכות מוסריות חשובות / משפחות ברוכות ילדים זו ברכה נפלאה / גלגל חוזר בעולם / רוחו של אבצן לא נפלה לייאוש / רבי עקיבא לא נפל ברוחו / נשמת בועז באה כדי להקים את שושלת בית דוד / המבזה אחרים ניטלת ממנו הברכה / בועז מגלה רגישות ותשומת לב מיוחדת / גושי הלום - התקרבי למלכות / אפיריון למלכות ישראל

  הרב שמעון כהן | ל' שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  יפתח ואפרים – מלחמת אחים

  מפי כהן

  תלונת בני אפרים / כפיות הטובה של בני אפרים / בני אפרים זעמו על יפתח לבדו / וישם את אפרים לפני מנשה / אפרים קודם בכל מקום / יחס משפיל ומבזה / חטא היוהרה / מי שדבריו נשמעים אין לו להצטנע / בועז הוא דוגמא ומופת לרגש מופלא של אחריות / מסירות נפש על ההנהגה

  הרב שמעון כהן | כ"ב שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מעשה בת יפתח

  שופטים פרק י"א

  שמחת הניצחון התחלפה בכאב מר / נדר בשעת צרה / ארבעה הם שנדרו/ יפתח קבע כי לנדרו אין הפרה / כוונתו של יפתח בנדרו / איזה תוקף הלכתי יש לנדרו של יפתח? / הרמב"ן דוחה את הסברו של האבן עזרא / מפני שלא היה בן תורה איבד את בתו / בין דין לדין אבדה הנערה / טענותיה של בת יפתח לא התקבלו / המלחמה בבני אפרים /אוי לה לגבורה שמקברת את בעליה

  הרב שמעון כהן | ט"ו בשבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  יפתח בדורו כשמואל בדורו

  מפי כהן

  יפתח בדורו כשמואל בדורו / קווי דמיון בין יפתח לאבימלך / שמוהו לראש מיד ולא חיכו / דין ודברים עם מלך בני עמון / עמון ומואב טהרו בסיחון / ארץ ישראל שייכת לעם ישראל

  הרב שמעון כהן | א' שבט תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  משל יותם

  מפי כהן

  תאוות המלוכה העבירה את אבימלך על דעתו/ שפלותו של אבימלך לעומת גדולתו של גדעון/ מדוע גדעון קרא לבנו 'אבימלך'? / מלך ישראל - מעשיו לשם שמים /שכם - מקום מזומן לפורענות / אבימלך רדף אחרי הכבוד והשררה/ אבימלך לא היה 'מלך' / נאום משלו של יותם / המשל והנמשל /שלושה שלבים בדרך לכינון המלכות

  הרב שמעון כהן | י"ב טבת תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  תולע בן פואה ויאיר הגלעדי

  'מפי כהן'

  'מפי כהן'

  הרב שמעון כהן | כ"ה כסלו תשפ"א
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  נשארו מעמי כנען לנסות בם את ישראל

  פרק ב

  מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך , מדוע לא הוריש ה' את יושבי הארץ הנותרים? , בתחום הצבאי ובתחום הרוחני , מה שתבע זה לא תבע זה , בוא וראה מה בין ראשונים לאחרונים , בדיקת קנקנים, מעשה הפשתני ונתינת העול , השומרים הם את דרך ה'? , ה' הניחם להילחם בעמי כנען בתכסיסי מלחמה , מלחמה בדרך הטבע - מעלה או פחיתות? , מלחמות ישראל על ייחוד שמו יתברך בעולם , האחריות על בנין האמונה מחדש הוטלה על העם , האיש הירא ורך הלבב , פחד במלחמה נובע מ'עבירות שבידו' , רכות הלב היא תכונה אנושית טבעית

  הרב שמעון כהן | איר תשפ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  סיבת נפילת העם בתקופת השופטים

  פרק ב

  תיאור כללי של תקופת השופטים , אשמת גדולי התורה והאמונה שבדור , רוח ה' התחלפה ברוח טומאה, כישלונם של ישראל היה בהדרגה , סיפור עלייתו לארץ של הרב סיני אדלר.

  הרב שמעון כהן | איר תשפ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  תחילתה של נפילה לאחר מות יהושע

  פרק ב

  השטחים שנותרו בידי עמי כנען , תוכחת הנביא בבוכים , פני פינחס היו בוערות כלפידים , פינחס ניצב בצמתים החשובים , ריאליזם אנושי וריאליזם אלקי , נתגעשו ישראל מעשות גמילות חסד ליהושע , העצלנות בהספדו של יהושע , בעלות לעומת בעלות , ממצב למצב , מדינת ישראל - יסוד כסא ה' בעולם , מרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל

  הרב שמעון כהן | איר תשפ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  המשך הכיבוש לאחר הסתלקותו של יהושע

  פרק א

  בני קיני עלו מעיר התמרים , עם עבדים מנהל מערכה עצומה , בימים ההם בזמן הזה , שבט יהודה הוריש רק את יושבי ההר , ערכו חשבונות אנושיים ושכחו שה' אתם , שבט בנימין נמנע מכיבוש חלקו בירושלים , כביש ששים - דרך האבות , שבט יוסף עלה שני על פי ה' , אחוות אחים , התוכנית האלקית מעל החטאים הפרטיים , כיבוש בית אל היא לוז , ההשלכות של אי מילוי מצוות ה' בשלמות , עמי כנען היו לבני ישראל למוקש

  הרב שמעון כהן | איר תשפ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  כיבוש קרית ספר ופרשיית בני קיני

  כיבוש קרית ספר , חכם עדיף מנביא , פרשיית קרית ספר נשנתה פעמיים , דושנה של יריחו ניתן לצאצאי יתרו , חיבת התורה שהיתה לבני קיני , "חסידות יעבץ" , למה עלו ליריחו ומה גרם להם לעזבה? , הניצוח הראשון והניצוח השני.

  הרב שמעון כהן | אדר תשפ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מלכות מתוך אחריות

  פרק א

  שלושה חלקים בספר שופטים , על מה נסובה המלחמה? , מי יעלה בתחילה? , חשיבות ההצלחה של הלוחם בתחילה , המלכות והממשלה ליהודה , יהודה מבקש משמעון להצטרף , החיבור בין יהודה לשמעון איננו חדש , מידתו הטובה של יהודה , המלחמה מול אדוני בזק , המלחמה על ירושלים

  הרב שמעון כהן | אדר תשפ
  undefined
  שיעורים בספר שופטים

  מי יעלה לנו בתחילה?

  פרק א'

  חזר העולם לאחוריו , בספר יהושע - המשכיות, ובספר שופטים - מבוכה, שבט יהודה ממלא את מקומו של יהושע , השתהות מרובה עלולה לפגוע , ספר שופטים - יציאה מן הסדר , השופטים היו חלק מן המסורה , מסורת הפסיקה ניתנה ליהושע בלבד , יהושע הוא 'מלך' וגם 'ראש הסנהדרין' , הלא היא כתובה על ספר הישר , מאי ספר הישר? , ספר שופטים מיישר את דרכם של ישראל

  הרב שמעון כהן | שבט תשפ
  undefined
  59 דק'
  לימוד והעמקה ספר שופטים

  סוף שופטים

  סיום הספר

  סיום הספר

  הרב שמעון קליין | כסלו תשע''ט
  undefined
  1:12
  לימוד והעמקה ספר שופטים

  פסל מיכה ופלגש בגבעה.

  שופטים, פרקים יז- כ

  בסיפור על פסל מיכה מתבטא אופיו של שבט אפריים ביחס לקודש. הקודש נועד לשימוש האדם ולא האדם מתבטל לקודש. גם הנער הלוי וגם בני דן מראים תופעה כללית של חיפוש זהות בתקופת השופטים. בפילגש בגבעה אנחנו לומדים על ההידרדרות של העם כשנמצאים בלי ממלכה מסודרת, מגיעים לשפל של סדום. וזה לא מיוחד לתושבי גבעה דווקא אלא כל העם במצב מוסרי ירוד.

  הרב שמעון קליין | רח כסלו תשע''ט
  undefined
  לימוד והעמקה ספר שופטים

  תהליך רוחני ולאומי בספר שופטים

  נספח לפרקים כא-כד

  טבלה למילוי

  הרב שמעון קליין | כסלו תשעט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il