בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  44 דק'
  מלכויות זכרונות ושופרות

  היום הרת עולם - בדין

  שיחה לראש השנה

  ראש השנה הוא יום בו אנו מתעלים למדרגה בה ד' חשב בתחילה לברוא את העולם - מידת הדין. דווקא מתוך הקשר העמוק והקרבה לד', קרבת 'גאון יעקב', שמחמתו ד' מזכיר את זכויותינו - אנו מגיעים גם למדרגה הגבוהה של מידת הדין, בה הטוב והרע ברורים ולא נעלמים.

  הרב חיים כץ | כ'ד אלול תשפב
  undefined
  1:00
  תקיעת שופר

  התקיעות והתפילה בראש השנה

  יחס התקיעות והתפילה, והמחלוקת על מספר הברכות בתפילת ראש השנה.

  הרב חיים כץ | יט אלול תשפ
  undefined
  44 דק'
  ענינו של ראש השנה

  השמחה בדין בראש השנה

  בראש השנה יש יראת הדין שבגללה לא אומרים הלל, ומצד שני יש שמחה גדולה מיו"ט רגיל. השמחה בראש השנה מגיעה דווקא מכך שיש דין, וה' מלך בעולמו.

  הרב חיים כץ | כ"ז אלול תשע"ט
  undefined
  49 דק'
  מלכויות זכרונות ושופרות

  המלכת ה' בראש השנה

  שיחה לראש השנה

  אהבת ה' היא חלק מהמלכת ה' אך המלכת ה' בכל יום היא קשורה לעולם הבא ובר"ה מזכירים בעיקר את העולם הזה .

  הרב חיים כץ | כ"ד אלול תשע"ו
  undefined
  1:01
  ראש השנה

  האם מצוות שופר היא בתקיעה או בשמיעה?

  שיעור כללי לקראת ראש השנה

  הסבר מחלוקת הגמרא בין רבא לר' זירא האם התוקע לשיר יצא ידי חובתו או לא. שור המחולקת הוא האם מצוות שופר היא לתקוע בשופר או לשמוע את קול השופר. רבא סובר שהמצווה היא לתקוע, ור' זירא סובר שהמצווה היא לשמוע.

  הרב חיים כץ | כ"ח אלול תשע"ג
  undefined
  23 דק'
  ענינו של ראש השנה

  מתנת הזכירה

  שפת אמת לראש השנה

  בראש השנה התחדשות מלכות ה' לכל השנה. ישראל מבקשים להיזכר לפני ה' מפני שהזכירה היא מתנה טובה וגדולה. משפט ה' מלא חסד.

  הרב חיים כץ | כה' אלול התשע"ב
  undefined
  29 דק'
  ענינו של ראש השנה

  תיקון הבריאה

  שפת אמת לראש השנה

  שיתוף הרחמים בדין הוא בצירוף מחשבה טובה למעשה. האדם מרכז בריאה, וביום הבריאה הכל נאספים אליו ומתקן הכל על ידי התורה. העולם נברא בעשרה מאמרות, ולעתיד לבוא יגיע לאחדות שבמאמר אחד.

  הרב חיים כץ | כו' אלול התשע"ב
  undefined
  46 דק'
  תקיעת שופר

  כוחו של השופר

  כוחו המיוחד של השופר הוא בהחזרת דברים שהיו קיימים בעבר, נחלשו והשאירו במציאות רק רושם. קולו של השופר מחזיר אותם לגדלותם.

  הרב חיים כץ | כ"ח אלול תש"ע
  undefined
  44 דק'
  תקיעת שופר

  יודעי תרועה

  הבחירה החופשית, תכונתה המיוחדת של יראת שמיים ועניינו של ראש השנה.

  הרב חיים כץ | אלול תשס"ה
  undefined
  1:08
  מלכויות זכרונות ושופרות

  מלכויות זכרונות ושופרות

  ראש השנה ל"ד ע"ב

  בראש השנה יש חיוב מיוחד על הציבור לשמוע את התקיעות על סדר הברכות – מלכויות זכרונות ושופרות. תקיעת השופר היא למעשה סוג של תפילה המיוחד לעם ישראל. התקיעות והברכות יחד הופכות את המעמד ל"תפילת-ציבור". הברכות מקבלות גדר של "זכרון תרועה" והתקיעות הם "יום תרועה".

  הרב חיים כץ | כ"א אלול, התשס"ד
  undefined
  59 דק'
  כללי מצוות

  מצווה הבאה בעבירה

  מסכת סוכה כט ע"ב

  מסכת סוכה כט ע"ב

  הרב חיים כץ | יט אלול ה'תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il