סירוב פקודה

הסכמה לעוולה, אפילו בשתיקה

הכתוב ענש את הנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה עצמם, ומכאן גם לשותפים אפילו בשתיקה למעשי הגירוש.

הרב משה צוריאל זצ"ל | תשרי תשס"ח