חוברת אמונה

פקודה נגד התורה

סוגית הסירוב לבצע את פעולת העקירה, זכתה לפולמוס ציבורי רחב, יש שהביעו דעת לכאן, ויש לצד האחר, אך נראה שעם כל מה שהוקדש לדיון, רוב ככל מה שנאמר לא יצא מגדר סברות בעלמא; הדילמות שבסוגיית סירוב הפקודה.

הרב אריאל פרג'ון | כסלו תשס"ו