ט - שנה לגירוש

מן השמים לא רוצים

מהי עבירה ברצון ומהי עבירה בכפייה? מה חלקנו במניעת העבירה?

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | אב תשס"ו