כהנים

מה לכהן במקדש ולנגע הצרעת?

הכהן אמנם אינו רופא, אך הוא מצווה לרדת אל העם, לראות בסבלותיו ולתת להן מזור רוחני.

הרב ישראל אריאל | תשע"ב