בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
12 שיעורים
  undefined
  כיצד מתפללים?

  זמן ק"ש ותפילת שחרית

  פרק יא

  א - זמני הבוקר. ב - חשבון זמני הבוקר. ג - זמן קריאת שמע. ד - זמן תפילה. ה - תפילת ותיקין בהנץ החמה. ו - זמן ותיקין והנץ המדויק. ז - עד כמה אפשר להקדים את התפילה. ח - עד כמה אפשר להקדים את התפילה בשעת הדחק. ט - ותיקין ביחיד מול תפילה במניין. י - השעות הזמניות ודיניהן. יא - הלכה למעשה בסוף זמן ק"ש ותפילה. יב - תפילה במניין מול שמירת הזמנים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
  undefined
  כיצד מתפללים?

  לקראת תפילת שחרית

  פרק יב

  א - הקדמת שלום לפני התפילה. ב - שלא לעסוק בעסקיו קודם התפילה. ג - דברים שמותר לעשות לפני התפילה. ד - טבילה רחצה וגילוח. ה - היוצא לדרך. ו - אכילה ושתיה קודם התפילה. ז - קפה תה ועוגות לפני התפילה. ח - אכילה ושתיה לפני עמוד השחר. ט - תפילין וציצית בק"ש ותפילת שחרית. י - דינים בהנחת ציצית ותפילין לקראת שחרית.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
  undefined
  כיצד מתפללים?

  זמן ק"ש ותפילת שחרית

  פרק יא

  הקדמת התפילה בשעת הדחק; וותיקין יחיד למול תפילה בציבור.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
  undefined
  כיצד מתפללים?

  ברכות התורה

  פרק י

  א - ערכה של ברכת התורה. ב - תוכן ברכת התורה ודין 'אהבת עולם'. ג - האם המצווה לברך מהתורה. ד - לפני איזה לימוד צריך לברך. ה - ברכת התורה מועילה לכל היום. ו - האם שינה נחשבת הפסקה לברכת התורה. ז - היה ער כל הלילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  הנוסחים ומנהגי העדות

  פרק ו

  א - שינויי הנוסחים. ב - אין להחשיב נוסח אחד כעדיף מחברו. ג - באיזה מקרים מותר לשנות את הנוסח. ד - דין מהגרים וקהילות שנדדו ממקומם. ה - המתפלל במניין בעל נוסח אחר. ו - שמירת המנהגים מול חיזוק הקהילה. ז - המתרגלים לנוסח עדה אחרת. ח - אשכנזים שמתפללים במבטא ספרדי. ט - בני עדות שונות המתפללים ביחד.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  הכנות לתפילה

  פרק ה

  א - הכנה נפשית. ב - נטילת ידיים. ג - כיפה וחגורה. ד - מהו הלבוש הראוי לתפילה. ה - פרטי דינים בלבוש התפילה. ו - שלא להביא לבית הכנסת ילדים העלולים להפריע. ז - מניעת דברים הטורדים בתפילה. ח - דין הנצרך לנקביו. ט - דין הנצרך לנקביו לשאר דברים שבקדושה. י - מי שבאמצע תפילתו הוצרך לנקביו. יא - שיכור ושתוי.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  החזן וקדיש של אבלים

  פרק ד

  א - הראוי להיות שליח ציבור. ב - חזנות לשם שמים. ג - מינוי החזן. ד - הלבוש הראוי לתפילה, פוחח ושנתמלא זקנו. ה - תפילת אבלים. ו - עד מתי נוהגים לומר קדיש, ויום היורצייט. ז - סדרי קדימה. ח - אמירת קדיש על מי שאין לו בן גדול.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  כיצד מתפללים?

  מקום התפילה

  פרק ג

  א - מצווה להתפלל בבית כנסת. ב - קביעת מקום לתפילה. ג - באיזה בית כנסת עדיף להתפלל. ד - אין להתפלל במקום גבוה. ה - יכנס שני פתחים. ו - שלא יהא דבר חוצץ בינו לקיר. ז - לא יתפלל סמוך לרבו המובהק. ח - מקום ראוי לתפילה. ט - נקיות המקום מצואה וריחות רעים. י - דינים נוספים. יא - איסור אמירת דברים שבקדושה מול ערווה.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  המניין

  פרק ב

  א - מעלת המניין. ב - טעם למעלת התפילה במניין. ג - מהי תפילה במניין. ד - מידת החיוב של התפילה במניין. ה - סדרי עדיפויות ביחס לתפילה במניין. ו - מי מצטרף למניין. ז - העומד בתפילה האם מצטרף למניין. ח - צירוף חילוני למניין. ט - כיצד מצטרפים למניין. י - מניין שנתמעט.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  יסודות הלכות תפילה

  פרק א

  א - התפילה. ב - תפילותיהם של האבות והנביאים. ג - פעולתה של התפילה. ד - האם חיובה מהתורה. ה - תקנת התפילה על ידי אנשי כנסת הגדולה. ו - הנוסח הקבוע. ז - תקנת שלוש התפילות. ח - כוונה והמתקשים לכוון. ט - להשמיע לאוזנו ודין הרהור. י - שפת התפילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  החזן

  מי ראוי להיות שליח ציבור? חזנות לשם שמים ולא לשם כבוד ותהילה; התנאים לבחירת שליח הציבור.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  דיני קדיש יתום

  דין אמירת קדיש יתום וסיבותיו; דרכים להרבות זכויות בשביל הנפטר; עד מתי אומרים קדיש על הנפטרים? סדרי קדימויות באמירת הקדיש וכללי הקדימות בחזנות; ילד קטן - אימתי אומר קדיש ואימתי אומרים עליו?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il