בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
48 שיעורים
  undefined
  2 דק'
  נקודה בהלכה – הרב איתן מינקוב

  מה מברכים על ברקים ורעמים?

  מה מברכים על ברקים ורעמים? עושה מעשה בראשית או אולי שכוחו וגבורתו מלא עולם? והאם יש הבדל אם הם מגיעים יחד או בנפרד? הרב איתן מינקוב עושה סדר בברכת הברק והרעם.

  הרב איתן מינקוב | חשוון תשפ"ג
  undefined
  48 דק'
  אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

  כיצד מברכין?

  מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". מדוע מברכים ברכה ראשונה, נסיון הגמ' לימוד מדין תבואה וחימוד מחלה על פי המהרל.

  הרה"ג יעקב אריאל | כ"ד אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  46 דק'
  אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

  ברכה על ספק מצווה

  מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". מחלוקת הראשונים על ספק מצווה, ביאור צדדי הספק על פי ההבנה האם ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן או דאורייתא.

  הרב גבריאל סרף | כ"ד אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  46 דק'
  אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

  מקור הברכה- מקורות הברכה שלפניה

  מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

  הרב חיים וולפסון | כ"ד אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  ברכות הריח, הראיה והשמחה

  ברכת הריח

  פרק יד

  א - ברכות הריח. ב - ברכת בשמים נוזליים וסינטטיים וטבק. ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם. ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח. ה - הברכות השונות. ו - דינים בברכת הריח.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  כללי ברכות

  דרך ארץ

  פרק יג

  א - שולחן של חסד. ב - אורח. ג - שלא להשחית מאכלים. ד - שיירי המאכלים. ה - בל תשקצו באכילה. ו - שלא להגעיל אנשים אחרים. ז - נימוסים בסעודה. ח - דברי תורה ודיבורים בסעודה. ט - שלא לאכול יותר מדי. י - המאכלים הבריאים והמאכלים המזיקים. יא - האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים. יב - הפרשת הפסולת מהגוף וברכת 'אשר יצר'. יג - בל תשקצו בהשהיית צרכיו. יד - הלכות ברכת 'אשר יצר'. טו - ברכת הרפואה.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  כללי ברכות

  כללי ברכות

  פרק יב

  א - איסור ברכה לבטלה. ב - ברכה שאינה צריכה. ג - ספק ברכות להקל. ד - האם מותר ליהנות כאשר ספק אם בירך. ה - מאה ברכות. ו - כללים בנוסח הברכות. ז - שניים שאוכלים יחד - האם טוב שאחד יברך? ח - חובת עניית אמן. ט - האם יוצאים בשמיעה ברמקול. י - האוכל איסור. יא - המברך באיסור האם יאכל. יב - נתינת מאכל לפני מי שלא יברך. יג - דין הטועה בברכתו.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  הקדמה

  פתיחה להלכות ברכות

  פתיחה לפניני הלכה ברכות

  א - מצוות ההודאה. ב - האוכל ואינו מברך מועל וגוזל. ג - יסוד הברכה. ד - הברכות שלפני האכילה. ה - הברכה שלאחר האכילה. ו - נוסח הברכות. ז - דרך אמירת הברכה וכבודה. ח - ניקיון וטהרה בברכה. ט - מצוות עניית אמן. י - כללי הוצאה ידי חובה בברכות.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ
  undefined
  שיעורים נוספים

  המסתפק אם בירך ברכות התורה

  מקור חיוב ברכות התורה , האם החיוב מדאורייתא או מדרבנן? , המסתפק לאחר התפילה , סופר סת"ם והמהרהר בדברי תורה , שמיעת שיעור תורה , פסיקת דין קודם ברכות התורה , ברכות התורה לניעור כל הלילה.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | סיוון תשע"ט
  undefined
  שיעורים נוספים

  האם אפשר לברך ברכת האילנות כבר בחודש אדר?

  גליון 129

  דעת הראשונים שלאו דוקא בניסן | דעת הפוסקים להלכה | הויכוח בין בעלי הקבלה | פשט וקבלה - כיצד פוסקים? | קטן שיגדיל בחודש ניסן | זריזות וברוב עם | ברכת האילנות בשבת | האם גם נשים מברכות? | עדיפות לברך בגינות ובפרדסים | ברכה בחצר חבירו | ברכה על אילני סרק, לימון, אילנות מורכבים

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אדר ב תשע"ט
  undefined
  1:01
  ברכות

  שני האופנים לצאת ידי חובה בברכות

  שיעור כללי

  ישנם שני האופנים לצאת ידי חובה בברכות. 1. דין שומע כעונה. 2. עניית אמן. מחלוקת הראשונים בחשיבות עניית אמן בגמרא בברכות דף נד:. ביאור בחילוק בין שתי הדרכים לצאת ידי חובה. ביאור בשיטת הרמב"ם מדין עניית אמן.

  הרב חיים כץ | י אלול תשע"ו
  undefined
  57 דק'
  שיעורים נוספים

  הלכות ברכת הריח

  הרב בן ציון מוצפי | שבט תשע"ד
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  וַאֲנִי תפילתי

  הרב שמואל אליהו | טבת תשע"ד
  undefined
  שיעורים נוספים

  ברכות התורה

  אדם שלא ישן כל הלילה האם מברך את ברכות התורה בעצמו או עדיף שייצא ידי חובה מאדם אחר? ומה הדין באדם המנמנם תוך כדי לימודו בליל שבועות? הלימוד יתחיל מהגמרא דרך פרושי הראשונים ועד לפסיקת האחרונים וההלכה למעשה.

  הרב יוסף אפריון | שבועות התשס"ז
  undefined
  43 דק'
  שיעורים נוספים

  דין ערבות בברכות

  הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | כ"ו חשוון תשע"א
  undefined
  הקדמה

  הרחבות לברכת "אשר יצר"

  הרחבות לפניני הלכה ברכות פרק יג'

  הפרשת הפסולת מהגוף,בל תשקצו בהשהיית צרכיו, השוהה מלהפיח אינו עובר, הנצרך להתאפק על פי הוראה רפואית, דעות הראשונים אם צריך לברך ענט"י אחר ההתפנות, כיצד יטול ידיים אחר שהתפנה, עד מתי יכול לברך אשר יצר?

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  55 דק'
  נטילת ידים, סעודה וברכת המזון

  דרך ארץ בסעודה חלק ג'

  מתוך פניני הלכה ברכות פרק יג "דרך ארץ"

  ז. נימוסים בסעודה, לתת לגדול ליטול תחילה, שלא יטול יותר ממה שמגיע לו, אין ראוי להסתכל בפני האוכל, לאכול במתינות, לא ישתה כוס משקה בבת אחת, ח. דברי תורה ודיבורים בסעודה, ט. שלא לאכול יותר מדי, י. המאכלים הבריאים והמאכלים המזיקים, האם המאכלים המזיקים אסורים באכילה.

  הרב אליעזר מלמד | אייר תשס"ח
  undefined
  48 דק'
  נטילת ידים, סעודה וברכת המזון

  דרך ארץ בסעודה - חלק ב'

  מתוך פניני הלכה ברכות פרק י"ג "דרך ארץ"

  ג. שלא להשחית מאכלים, איסור בל תשחיתו, האיסור להעביר כוס מים מעל הלחם ועוד דקדוקים בכבוד הלחם,ד. שיירי מאכלים. ה. בל תשקצו באכילה, אסור לאדם לאכול דבר מגעיל, ו. שלא להגעיל אנשים אחרים.

  הרב אליעזר מלמד | אייר תשס"ח
  undefined
  מוסר מלכים

  ברכת הלבנה

  הרב מישאל דהאן זצוק"ל | אלול תשס"ח
  undefined
  7 דק'
  כללי ברכות

  שניים שאוכלים יחד

  מתוך פניני הלכה ברכות פרק יב "כללי ברכות"

  שניים שאוכלים יחד האם טוב שאחד יברך ויוציא את חברו, הדין במאכלים השונים.

  הרב אליעזר מלמד | ז' אייר תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il