לימוד ליל הושענא רבה תש"ע

הדין על המים

לימוד ליל הושענא רבה בישיבת בית-אל תש"ע

ענייני המים סביב חג הסוכות: ניסוך המים, הדין על המים, הזכרת הגשמים ושאלת הגשמים. מה הקשר ביניהם?

הרב אלקנה ליאור | כ"א תשרי תש"ע