בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  תפילה לאשה

  נוסחי התפילה ומנהגי העדות

  פרק כד

  א - שינויי הנוסחים. ב - אין להחשיב נוסח אחד כעדיף מחבירו. ג - דין מהגרים וקהילות שנדדו ממקומם. ד - אשה שנישאה לבן עדה אחרת. ה - באיזה מקרים מותר לשנות את הנוסח. ו - שמירת המנהגים מול חיזוק הקהילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה לאשה

  בית הכנסת, ציצית ותפילין

  פרק כא

  א - מצוות בניית בית כנסת. ב - בחירת בית הכנסת. ג - קדושת בית כנסת. ד - שלא להביא לבית הכנסת ילדים העלולים להפריע. ה - נשים בציצית. ו - נשים בתפילין.

  הרב אליעזר מלמד | סיוון תשפ
  undefined
  תפילה לאשה

  מהלכות התפילה במניין

  פרק כ

  א - חיוב הגברים להתפלל במניין ובבית הכנסת. ב - נשים פטורות מתפילה בבית הכנסת ובמניין, אבל יש להן זכות. ג - הקדיש. ד - סוגי הקדיש. ה - ברכו. ו - חזרת הש"ץ. ז - מדיני חזרת הש"ץ ועניית אמן. ח - קדושה ומודים. ט - מתי מותר להפסיק כדי לענות דברים שבקדושה. י - מקומות שאין להפסיק בהם. יא - ברכת כהנים. יב - מדיני ברכת כהנים. יג - דיני המתברכים. יד - הכשרים והפסולים לברכת כהנים. טו - תקנת קריאת התורה. טז - החזן. יז - חזנות לשם שמים. יח - תפילת האבלים ואמירת קדיש יתום. יט - מי שלא הניח אחריו בן לומר קדיש.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה לאשה

  טעמי מצוות הנשים

  פרק ג

  א - ההשלמה ההדדית שבין איש לאשה. ב - טעם שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. ג - שכל ורגש. ד - מעלת הגברים והשכל. ה - מעלת הנשים והרגש. ו - סדר גילוי המעלות. ז - השיתוף והאהבה. ח - היסוד הכללי מול האישי שבתפילה. ט - תפילת הנשים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה לאשה

  מצוות תפילה לנשים

  פרק ב

  א - מצוות הנשים בקיצור. ב - לרוב הפוסקים נשים חייבות בשחרית ומנחה. ג - הסוברים שחייבות בתפילה אחת ביום. ד - הסוברים שיוצאות בברכות השחר והתורה. ה - הלכה למעשה. ו - דין נשים המטופלות בילדים. ז - כללי המצוות שנשים חייבות ופטורות מהן. ח - האם נשים רשאיות לברך על מצוות שהזמן גרמן. ט - מוסף והלל. י - קריאת התורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה לאשה

  כללי המצוות שנשים חייבות ופטורות מהן

  פטור הנשים ממצוות שהזמן גרמן, האם הן רשאיות לברך על מצוות אלו? מה הדין לגבי מוסף והלל? פטירת נשים מקריאת התורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה לאשה

  סדר גילוי המעלות

  היסוד הכללי מול האישי שבתפילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il