עיתונות

איסור לשון הרע חל גם על עיתונאים

מוטלת חובה הלכתית על שמירת הלשון גם על עיתונאים, ואין די בחוק המכיר באיסור הוצאת דיבה; המתירנות הלשונית צריכה ריסון; השעור ניתן בפני אגודת העיתונאים בחיפה אדר-ב ה'תשס"ה.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | אדר ב' התשס"ה