קדושת הארץ

אהבת ה' של א"י תנצח

לומדים ומתחברים

לומדים ומתחברים

הרב אליעזר קשתיאל | י"ח תמוז תשפ"ג