ראה

שכם וירושלים - שתי מדרגות

פרשת ראה

שתי מדרגות בקדושת ארץ ישראל: שכם כמתווכת בין הר הברכה והר הקללה, וירושלים - "המקום אשר יבחר ה'".

הרב אליהו ברין | מנחם אב ה'תשס"א