בהר

קדושת הארץ מהכוח אל הפועל

מדוע התורה פותחת בתיאור שנת השמיטה ורק אחר כך מתארת את ששת השנים שלפני כן.

הרב אביחי קצין | טז' אייר תשס"ט