קדושת הארץ

חטא הניתוק מהרוחניות

חוסר הבנת חילוקי המדרגות נובע מהשתעבדות לחומריות ואי הבנת הדברים שמעבר למציאות הנראית. המרגלים לא הבינו שלארץ ישראל יש מעלה רוחנית. התיקון לכך הוא ע"י דבקות ברוח ובנצח.

הרב חיים כץ | כ"ט תמוז תשס"ט