קדושת הארץ

קדושת עבר הירדן

הרב הראשי דוד לאו | אדר תשע"ד