בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
83 שיעורים
  undefined
  32 דק'
  דברים

  העמק דבר פרשת דברים חלק ב'

  חידושו של הנצי"ב שבערבות מואב משה רבנו נתן לבנ"י את אופן הלימוד בצורת כח הפילפול, וע"ז אמרו חז"ל "ששלשו בערבות מואב" ומהו כח הפילפול חקירת דיני התורה שבע"פ היכן הם רמוזים בתורה שבכתב. הסברו שלהנצי"ב שדרך הלימוד הזו ניתנה דווקא בערבות מואב בעטיו של חטא המרגלים מכיון שנגזרה גזירת גלות על עמ"י, והדבר היחיד המחזיקנו בגלותנו הנה התורה הקדושה, לכן בנ"י כעת מוכרחים לקבל את עולה של תורה בזו הדרך כדי שלא יאבדו בגלותם. וזה מ"ש מלאכי "זכרו תורת משה עבדי.. על כל ישראל חוקים ומשפטים". שאלתו של הנצי"ב מדוע דוווקא מלאכי מזהיר על זאת את בנ"י? ותשובתו שדווקא בימי בית שני שבנ"י חזרו לארצם והייתה הוו"א לחשוב שיסמכו רק על אור ביהמ"ק ולא ירבו תורת החקירה, וע"כ בא עזרא( הוא מלאכי) והורה לבנ"י שבית שני הנו רק הכנה ופסק זמן לגלותנו השנייה ולכןתרבו תורה ותלמידים. הנצי"ב ממשיל את אפן ריבוי וצמצום התורה לאורך ההסטוריה בעמ"י לעץ עם שורשים וענפים.

  הרב חיים כץ | ב' אב תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  דברים

  העמק דבר פרשת דברים חלק א'

  פתיחה לספר "משנה תורה והסברם של התוס' בגיטין, הרמב"ן אצלנו והנצי"ב מהו הטעם אשר זה הספר נקרא בשם "משנה תורה". חידושו של הנצי"ב ש"מי שיעיין בזה הספר כפי כוחו ימצא דרך ישר להלוך נכו תמיד ואור זה הספר יהי נר לרגליו"! ביאור הנצי"ב לאילו דברים מתיחסים המילים "אלה הדברים". המקומות המוזכרים בפסוק הראשון הנם מקומות בעבר הירדן שבהם הקהיל משב רבנו את בנ"י בהיותם בעבר הירדן. הסברו של הנצי"ב לשאלה מהו הקשר של הפסוק השני והשלישי שבפרשתנו לתוכן דברי משה רבנו? "ככל אשר ציווה ד' אותו אליהם" שואל הנצי"ב לכאורה המילים "אותו אליהם" מיותרות? ב: מהו ביאור המילים "אשר ציווה? תשובתו של הנצי"ב לשאלה השנייה שבאור המילים "אשר ציווה" הנם דברים אשר נמסרו למשה רבנו בע"פ וכן קבלות ( הלכה למשה מסיני) אשר נמסר למשה רבנו, ובעבר הירדן משה רבנו נהג הטובת עין ולמיד זאת את בנ"י.

  הרב חיים כץ | א' אב תשפ"ג
  undefined
  5 דק'
  דברים

  עצת ד׳ היא תקום

  הרב מאיר גולדויכט | אב תשפ"ג
  undefined
  3 דק'
  דברים

  כיצד להעביר מסרים בצורה יעילה

  הרב יצחק בן יוסף | אב תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  דברים

  רמב"ן על פרשת דברים - חלק ב'

  מדוע משה רבנו לא הזכיר את יתרו בדבריו? מה היה חטאם של עמ"י בחטא המרגלים? מדוע לא הוזכר הבכי השני של עמ"י בספר במדבר?

  הרב חיים כץ | ז' אב תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  דברים

  רמב"ן על פרשת דברים - חלק א'

  מהו עניינו של ספר דברים? האם משה רבנו חידש מצוות מעצמו ח"ו? האם משה רבנו נצטווה לבאר את התורה לעם ישראל? ומה הקשר בין פרשת דברים לפרשת יתרו?

  הרב חיים כץ | ו' אב תשפ"ב
  undefined
  דברים

  הטוב והישר – הישר והטוב

  הרב משה צוריאל זצ"ל | סיון תשפ"ב
  undefined
  6 דק'
  דברים

  חיבת הארץ ותיקון חטא המרגלים

  פרשת 'דברים' ותשעה באב

  משה פותח את ספר דברים בחטא המרגלים, למרות שאינו לפי הסדר ההיסטורי, משה מזהיר את באי הארץ שלא יחטאו בחטא המרגלים, כפי שחטאו דור יוצאי מצרים, ולא ימאסו חלילה בארץ חמדה.

  הרב יצחק בן יוסף | ז' אב תשפ"א
  undefined
  51 דק'
  דברים

  אשא לבדי

  נשיאה במשא הציבורי כלכלי בטחוני וחברתי של ישראל היא חלק מהותי בדרך לרומם ולנשא את העם להתחבר לעצמו זהותו ויעודו.

  הרב יצחק חי זאגא | ה' אב תשפ"א
  undefined
  57 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מהלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת

  קול צופייך פרשת דברים תשפ"א

  *התיקון לחטא המרגלים הוא להאמין כי אלוקים שהביא אותנו אל הארץ וקיים לנו את כל ההבטחות עד כאן, לא יפסיק באמצע. *מדין השתתפות בצער הציבור יש לחנך את הקטנים יותר שלא לאכול ממתקים ומעדנים וכיו"ב. כמו כן צריך לחנך את הילדים בגיל שמבינים, בנים ובנות, שלא לנעול מנעלים.

  הרב שמואל אליהו | ד' אב תשפ"א
  undefined
  דברים

  תּוֹרַת הַתּוֹכָחָה

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אב תשפ"א
  undefined
  38 דק'
  דברים

  יחודו של ספר דברים, ודברי התעוררות לשבת חזון

  שיחת מוצ"ש פרשת דברים - חזון תש"פ

  שתי בחינות של קבלת עול מלכות שמיים , תורת ארץ ישראל , 'אין עוד מלבדו' , 'איתך אני' , ספר דברים נאמר מפי משה  עדות על קיום התורה , צריך לתקן את כל הצדדים , מה תפקידנו בימים הללו?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' אב תש"פ
  undefined
  דברים

  כיצד בוחרים דיינים?

  הרב ש"י לוי | אב תשפ
  undefined
  דברים

  הכל מתגלה בסוף!

  הרב נתנאל יוסיפון | אב תשפ
  undefined
  דברים

  תורת התוכחה

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אב תשפ
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  רָאָה פָנָיו מְאִירִים - האר"י בדורו כמשה בדורו

  *הייעוד של התורה הוא לא לשבת בים סוף ולא לשבת בהר סיני ולהתענג מזיו השכינה. הייעוד שלנו הוא להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש" בארץ ישראל, ממש כמו שנשבע ה' לשלושת האבות. *כמו שמשה רבנו נדרש לגאול את ישראל בתורתו, כך נאמר על רבנו האר"י זה "וגם בדורנו זה אלהי הראשונים והאחרונים לא השבית גואל מישראל ויקנא לארצו ויחמול על עמו וישלח לנו עיר וקדיש מן שמיא נחית".

  הרב שמואל אליהו | כ"ח תמוז תש"פ
  undefined
  52 דק'
  דברים

  רפואה לאומית

  בארץ ישראל הערכיות במישור הלאומי היא הקובעת נתנקה מכל זיוף ערכי ונשיב את ישראל לזהותה הערכית האמתית והבריאה

  הרב יצחק חי זאגא | כ"ט תמוז תש"פ
  undefined
  דברים

  אין דבר העומד בפני הרצון

  השבת הקרובה היא השבת הגבוהה מכל שבתות השנה, מפני שמתגלה בה הרצון העליון של כל יהודי להתקרב אל בוראו וכך זוכה לנחלה בלי מיצרים.

  הרב יוסף נווה | אב תשפ
  undefined
  פרשת שבוע

  יפה שתיקה לחכמים ולעיתים אף לנביאים!

  הרב יוסף כרמל | אב תשע"ט
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  שַׁבָּת חֲזוֹן - מהלכות ט' באב שחל במוצאי שבת

  *לכאורה היה ראוי ששיר על הגלות ייכתב על ידי ירמיהו הנביא בעת החורבן. אלא כיוון ששלמה ידע שהפירוד בין כנסת ישראל לאלוקים עתיד להגיע, הוא כתב את שיר השירים כגעגועים וכמיהה לגאולה שלמה. *לא אומרים "ויהי נעם" במוצאי שבת של תשעה באב, כי הפסוק הזה נאמר על השראת השכינה שהייתה במשכן, ואנחנו הרי אבלים על סילוק השכינה מאתנו.

  הרב שמואל אליהו | ה' אב תמוז תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il