דברים

פרשת דברים הפטרת השבוע

התוכחה האבוס שלנו תפילה מחזקת את האמונה בביאת המשיח משברך יום פטירת האר"י הקדוש - ר' עקיבא מאריך באחד הדלקת נר לכבוד האר"י באדיבות אתר הרב עמאר

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | ה' אב התשע"ד