דברים

פרשת דברים- תשובת המשקל לתיקון חטא המרגלים.

המרגלים חטאו בהוצאת דיבה על הארץ, כיום כל ההצקות של ה"העם הפלסטיני" אלינו נובעות בעיקר מהחטא הזה שעדיין קיום היום והתיקון יהיה במסירת נפשנו על ארץ ישראל- תשובת משקל.

הרה"ג דוב ליאור | ה' אב תשע"ה